Thuật ngữ IFRS: Functional currency

dịch tiếng Việt: Đồng tiền chức năng


Functional currency là gì?

Functional currency (Đồng tiền chức năng) được định nghĩa là đơn vị tiền tệ của môi trường kinh tế chủ yếu mà đơn vị hoạt động.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top