Thuật ngữ IFRS: Foreign currency transaction

dịch tiếng Việt: Giao dịch ngoại tệ


Foreign currency transaction là gì?

Foreign currency transaction (Giao dịch ngoại tệ) được định nghĩa là Một giao dịch được yết giá hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top