Thuật ngữ IFRS: Presentation currency

dịch tiếng Việt: Đồng tiền báo cáo


Presentation currency là gì?

Presentation currency (Đồng tiền báo cáo) được định nghĩa là đơn vị tiền tệ được sử dụng để trình bày báo cáo tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top