Thuật ngữ IFRS: Current tax

dịch tiếng Việt: Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành


Current tax là gì?

Current tax (Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành) được định nghĩa là Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế) của một kỳ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top