Thuật ngữ IFRS: Foreign operation

dịch tiếng Việt: Hoạt động nước ngoài


Foreign operation là gì?

Foreign operation (Hoạt động nước ngoài) được định nghĩa là Một đơn vị là công ty con, công ty liên kết, liên doanh hoặc chi nhánh của đơn vị báo cáo, các tổ chức có trụ sở tại một quốc gia khác hoặc đơn vị tiền tệ khác với đơn vị báo cáo.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top