Thuật ngữ IFRS: Gross investment in the lease

dịch tiếng Việt: Đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài sản


Gross investment in the lease là gì?

Gross investment in the lease (Đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài sản) được định nghĩa là tổng của:

a) Các khoản thanh toán tiền thuê  bên cho thuê được nhận theo hợp đồng thuê tài chính; và

b) Giá trị còn lại không được đảm bảo  thuộc về bên cho thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top