Thuật ngữ IFRS: Liquidity risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro thanh khoản


Liquidity risk là gì?

Liquidity risk (Rủi ro thanh khoản) được định nghĩa là Rủi ro đơn vị phải đối mặt với khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến nợ phải trả tài chính được thanh toán bằng tiền hoặc trả bằng tài sản tài chính khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top