Thuật ngữ IFRS: Ordinary share

dịch tiếng Việt: Cổ phiếu phổ thông


Ordinary share là gì?

Ordinary share (Cổ phiếu phổ thông) được định nghĩa là Một công cụ vốn xếp sau tất cả các loại công cụ vốn khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top