Thuật ngữ IFRS: Ordinary equity holders

dịch tiếng Việt: Cổ đông thường


Ordinary equity holders là gì?

Ordinary equity holders (Cổ đông thường) được định nghĩa là Chủ sở hữu của cổ phiếu phổ thông.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top