Thuật ngữ IFRS: Right-of-use asset

dịch tiếng Việt: Tài sản quyền sử dụng


Right-of-use asset là gì?

Right-of-use asset (Tài sản quyền sử dụng) được định nghĩa là Một tài sản thể hiện quyền sử dụng tài sản cơ sở của bên thuê trong thời hạn thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top