Thuật ngữ IFRS: Spot exchange rate

dịch tiếng Việt: Tỷ giá hối đoái giao ngay


Spot exchange rate là gì?

Spot exchange rate (Tỷ giá hối đoái giao ngay) được định nghĩa là tỷ giá hối đoái được giao dịch ngay lập tức.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top