Thuật ngữ IFRS: Underlying asset

dịch tiếng Việt: Tài sản cơ sở


Underlying asset là gì?

Underlying asset (Tài sản cơ sở) được định nghĩa là Một tài sản là đối tượng của hợp đồng thuê, trong đó quyền sử dụng tài sản được bên cho thuê chuyển giao cho thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top