Thuật ngữ IFRS: Defined contribution plans

dịch tiếng Việt: Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định


Defined contribution plans là gì?

Defined contribution plans (Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định) được định nghĩa là Là quỹ phúc lợi hưu trí theo đó các khoản chi trả cho phúc lợi hưu trí được xác định dựa trên các khoản đóng góp của người lao động và khoản đầu tư sinh lời từ quỹ này.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top