Thuật ngữ IFRS: Post-employment benefit plans

dịch tiếng Việt: Quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc


Post-employment benefit plans là gì?

Post-employment benefit plans (Quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc) được định nghĩa là Thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức, theo đó, một đơn vị cấp phúc lợi sau khi nghỉ việc cho một hoặc nhiều người lao động.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top