Thuật ngữ IFRS: Financing activities

dịch tiếng Việt: Hoạt động tài trợ vốn


Financing activities là gì?

Financing activities (Hoạt động tài trợ vốn) được định nghĩa là Các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và cấu trúc của vốn chủ sở hữu và vốn vay của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top