Thuật ngữ IFRS: Forecast transaction

dịch tiếng Việt: Giao dịch dự kiến


Forecast transaction là gì?

Forecast transaction (Giao dịch dự kiến) được định nghĩa là Một giao dịch được dự kiến trong tương lai nhưng không cam kết chắc chắn.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top