Thuật ngữ IFRS: Market-corroborated inputs

dịch tiếng Việt: Đầu vào được thị trường chứng thực


Market-corroborated inputs là gì?

Market-corroborated inputs (Đầu vào được thị trường chứng thực) được định nghĩa là Các đầu vào có nguồn gốc chủ yếu hoặc được chứng thực bằng dữ liệu thị trường quan sát được bằng tương quan hoặc các phương tiện khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top