Thuật ngữ IFRS: Service condition

dịch tiếng Việt: Điều kiện phục vụ


Service condition là gì?

Service condition (Điều kiện phục vụ) được định nghĩa là Một điều kiện đòi hỏi đối tác phải hoàn thành dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu đối tác ngừng cung cấp dịch vụ trong thời gian được trao quyền vì bất cứ lý do gì thì đều không đáp ứng được điều kiện. Một điều kiện phục vụ không yêu cầu phải đạt được mục tiêu hiệu quả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top