Thuật ngữ IFRS: Transport costs

dịch tiếng Việt: Chi phí vận chuyển


Transport costs là gì?

Transport costs (Chi phí vận chuyển) được định nghĩa là Các chi phí phát sinh để vận chuyển một tài sản từ vị trí hiện tại của nó đến thị trường chính yếu (hoặc thuận lợi nhất).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top