Thuật ngữ IFRS: Expected credit losses

dịch tiếng Việt: Tổn thất tín dụng dự kiến/kỳ vọng


Expected credit losses là gì?

Expected credit losses (Tổn thất tín dụng dự kiến/kỳ vọng) được định nghĩa là Bình quân gia quyền của tổn thất tín dụng đối với rủi ro mất khả năng thanh toán phát sinh theo tỷ trọng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top