Thuật ngữ IFRS: Lease incentives

dịch tiếng Việt: Ưu đãi cho thuê


Lease incentives là gì?

Lease incentives (Ưu đãi cho thuê) được định nghĩa là Các khoản thanh toán bên cho thuê trả cho bên thuê liên quan đến hợp đồng thuê hoặc khoản bên cho thuê hoàn trả, gánh chịu chi phí cho bên thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top