Thuật ngữ IFRS: Lease

dịch tiếng Việt: Thuê tài sản


Lease là gì?

Lease (Thuê tài sản) được định nghĩa là Một hợp đồng, hoặc một phần của hợp đồng, chuyển giao quyền sử dụng tài sản (tài sản cơ sở) trong một khoảng thời gian để nhận được khoản thanh toán từ việc cho thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top