Thuật ngữ IFRS: Measurement date

dịch tiếng Việt: Ngày xác định giá trị


Measurement date là gì?

Measurement date (Ngày xác định giá trị) được định nghĩa là Ngày xác định giá trị hợp lý của công cụ vốn được cam kết quyền, theo mục đích của IFRS 2. Đối với các giao dịch với người lao động và các bên cung cấp dịch vụ tương tự, ngày xác định giá trị là ngày cam kết quyền. Đối với các giao dịch với các bên không phải là người lao động (và những bên cung cấp dịch vụ tương tự), ngày xác định giá trị là ngày mà đơn vị nhận được hàng hóa hoặc ngày đối tác thực hiện dịch vụ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top